RETURNAREA PRODUSELOR:

Conform legislației românești în vigoare, renunțarea la cumpărare prin denunțarea unilaterală a contractului se poate face în termen de 14 zile de la primirea produsului și este aplicabilă doar consumatorilor clienți persoane fizice care au achiziționat produsul la distanță, respectând condițiile O.U.G. 34/2014.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului său, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare are loc în momentul emiterii facturii fiscale (acest document ține loc de contract conform legislației românești) și nu la plasarea comenzii sau la trimiterea prin email (sau alte mijloace de comunicare) a confirmării automate de primire a comenzii.

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu toate accesoriile și documentele care l-au însoțit, fără să prezinte modificări fizice, lovituri, zgârieturi, etc).

Cheltuielile directe de returnare a produselor vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii acestora se va face în cel mult 14 de zile de la data denunțării și numai prin transfer bancar.

Este necesar de specificat că între pozele de pe site și produsele primite pot apărea diferențe de nuanță, lucru care este posibil și datorită modului în care monitorul dumneavoastră redă culorile. În același timp, pentru aceste produse diferențele de nuanțe între mai multe cutii sau paleţi sau loturi este o caracteristică normală. De aceea se recomandă comandarea întregii cantități odată dintr-un singur lot pentru a asigura o cât mai mare omogenitate sau, dacă acest lucru nu se poate, se vor combina produsele din mai multe loturi în momentul montării.

Reclamații și garanție:

Producătorul/Furnizorul acorda garanție pentru deficiente calitative si vicii ascunse, conform legii.

După livrare, cumpărătorul trebuie să verifice imediat conformitatea bunurilor și să comunice în scris către Amedio Ideas S.R.L. orice abateri imediat verificabile ale bunurilor livrate și/sau reclamațiile aferente (prin poștă sau prin vanzari@amedio.ro în termen de cinci (5) zile calendaristice de la livrare, sub sancțiunea decăderii. După expirarea perioadei menționate mai sus, sau în cazul în care materialele au fost prelucrate, livrarea va fi considerată a fi fost efectuată în conformitate cu comanda plasata. Nu mai putem accepta reclamații care ne sunt raportate după ce o parte din mărfurile livrate au fost procesate/ montate/ folosite.

Reclamațiile referitoare la vicii ascunse ale bunurilor livrate trebuie raportate la Amedio Ideas S.R.L. în scris (prin poștă sau prin vanzari@amedio.ro sub sancțiunea inadmisibilității în termen de cinci (5) zile calendaristice de la descoperirea defectului sau atunci când cumpărătorul ar fi trebuit să descopere în mod rezonabil aceste defecte. Astfel de reclamații trebuie raportate la Amedio Ideas S.R.L. cel târziu în perioada de garanție aplicabilă conform legii și în conformitate cu condițiile menționate în documentele de calitate ale produselor furnizate.

O reclamație este admisibilă numai dacă cumpărătorul poate demonstra un defect al materialelor. Uzura normală și alte cauze neimputabile nouă, cum ar fi manipularea necorespunzătoare, supraîncărcarea sau altele asemenea, ne eliberează de orice răspundere. Diferențele de culoare și structură sunt inerente materialelor produselor ceramice grosiere și, prin urmare, nu sunt considerate un defect al mărfurilor. Nici pagubele minore care nu afectează în mod substanțial utilizarea bunurilor nu pot fi considerate un defect al bunurilor.

Amedio Ideas S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio plângere sau daune, altele decât cele legate de conformitatea livrării si cu obligațiile prevăzute in regulamentul Reg. CE 305/2011.  și toate plângerile și/sau daunele, altele decât cele din respectarea conformității livrării, revin exclusiv în responsabilitatea producătorului de la care Amedio Ideas S.R.L. a achiziționat bunurile în cauză. Cumpărătorul trebuie să raporteze aceste reclamații și/sau daune în mod corect și în timp util în conformitate cu termenele si condițiile, după care Amedio Ideas S.R.L. va transmite direct această reclamație producătorului respectiv. În soluționarea ulterioară a acestei reclamații sau proceduri de daune, Amedio Ideas S.R.L. va acționa ca intermediar între cumpărător și producător, prin care responsabilitatea Amedio Ideas S.R.L. rămâne limitată la transmiterea de informații, fără ca Amedio Ideas S.R.L. să fie tras la răspundere în vreun fel cu privire la reclamația reală și/sau prejudicial reclamat.

În cazul unor reclamații raportate la Amedio Ideas S.R.L. în timp util și corect si care se dovedesc întemeiate, Amedio Ideas S.R.L. va alege : (i) să înlocuiască cu bunuri similare sau (ii) storneze cantitățile reclamate. Dacă Amedio Ideas S.R.L. procedează la înlocuirea bunurilor, costurile de transport implicate vor fi suportate de Amedio Ideas. Dacă Amedio Ideas S.R.L. procedează la stornare, o astfel de stornare este atribuită bunurilor defecte. Cumpărătorul recunoaște că fiecare dintre aceste măsuri în mod individual va reprezenta o despăgubire completă și adecvată pentru orice eventuale daune rezultate din posibile defecte și acceptă că implementarea acestor măsuri nu poate fi considerată o acceptare a răspunderii de către Amedio Ideas.

Amedio Ideas S.R.L. își rezervă dreptul de a determina neconformitatea livrării și/sau alte defecte și de a determina cauza acestora.

Reclamațiile și/sau orice înlocuire (parțială) sau reparare a bunurilor și/sau serviciilor nu vor scuti în niciun caz cumpărătorul de obligația sa de a plăti in termenul(perioadele) prevăzut(e) in respectiva factura. Eventualele înlocuiri de bunuri nu pot da naștere la plata vreunei compensații, nici la dizolvarea Acordul dintre Amedio Ideas S.R.L. și cumpărător.